A n k a    A t h m e r
© Anka Reijnierse-Athmer  | disclaimer | realisatie :  Foto&grafie
Disclaimer

Auteursrecht

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Anka Reijnierse-Athmer.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die door Anka Reijnierse-Athmer aan de correcte invoer van de gegevens besteedt wordt, kan Anka Reijnierse-Athmer niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van ankareijnierseathmer.com kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ankareijnierseathmer.com aangeboden informatie of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.
Š Anka Reijnierse-Athmer